A CsaládiNet szakértői CsaládiNet Szolgáltatás Közvetítő Kalkulátorok Hírlevél feliratkozás
SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Mit kell tudni a családi adókedvezményről?

Klimáné Kerekes Ildikó - 2012-02-08
Mekkora a családi adókedvezmény összege?
Ki számít kedvezményezett eltartottnak?
Ki jogosult a családi adókedvezmény érvényesítésére?
Mit kell tudni a családi adókedvezményről?

Mértéke:

  • Eltartottanként és jogosultsági hónaponként, egy és kettő eltartott esetén
  • 62.500.-Ft, Három vagy annál több eltartott esetén 206.250.-Ft.

A kedvezmény érvényesítésével egy-két gyermek esetén gyermekenként 10.000,- forinttal, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 33.000,- forinttal csökkenhet a fizetendő adó.

Ki lehet kedvezményezett eltartott?

a) akire tekintettel a magánszemély belföldön családi pótlékra, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra, más hasonló ellátásra jogosult;
b) aki a családi pótlékra saját jogán jogosult;
c) a rokkantsági járadékban részesülő személy;
d) a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttéig).

Eltartottnak minősül a kedvezményezett eltartottakon túl, a családi pótlékra már nem jogosító személy is, ha figyelembe vehető a testvérei után járó családi pótlék összegének megállapításánál.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Pl. ha egy családban van két gyermek, akire tekintettel családi pótlékot folyósítanak részünkre, de még van egy idősebb, 18 éven felüli gyermek is, aki felsőoktatási intézményben, első akkreditált felsőfokú rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik (tehát eltartott), akkor a családban az eltartottak száma három, de a kedvezményezett eltartottak száma továbbra is maximum két fő után igényelhető a családi adókedvezmény, de már a három vagy több eltartottaknál igényelhető max. 206.500.-Ft fejenként. (természetesen ehhez megfelelő összegű munkabér is szükségeltetik, hogy a kedvezményt ki lehessen használni teljes mértékben)

Ki jogosult a családi adókedvezmény érvényesítésére?

Főszabályként az, aki a családi pótlékra is jogosult, valamint jogosult a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa.

A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély esetében saját maga, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül, közös döntéssel kiválasztott magánszemély minősül jogosultnak.

Az adóelőleg megállapítása során a családi kedvezményt a házastársak, élettársak egymás között - az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak megosztásával - megoszthatják azzal, hogy erre élettársak csak a közös háztartásban nevelt közös gyermekre tekintettel jogosultak.

Ha a családi kedvezményre ugyanazon kedvezményezett eltartott után több magánszemély jogosult, illetve ha a magánszemélyek a családi kedvezményt megosztják, akkor a jogosultaknak a nyilatkozatot közösen kell megtenniük.

 

Az első házasok kedvezménye

2015. január 1-jétől az első házasok adókedvezményt vehetnek igénybe.

Ki érvényesítheti az adókedvezményt?

Az első házasok kedvezményét abban az esetben lehet érvényesíteni, ha a házaspár legalább egyik tagja az első házasságát köti.

Mekkora a kedvezmény mértéke?

A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultági hónaponként 31.250,- forint.

Mennyi ideig vehető igénye a kedvezmény?

A házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapig, de ezen időtartamon belül utoljára addig a hónapig, amelyet követően a magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válnak jogosulttá.

Megosztható-e a kedvezmény?

A kedvezményt a házastársak - döntésük szerint - az összeg megosztásával közösen érvényesítik, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe.

Van-e feltétele az igénybevételnek?

Az igénybevétel feltétele a házastársak - adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagy a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket.

Családi járulékkedvezmény

Ha a család a személyi jövedelemadóból nem tudja érvényesíteni a családi adókedvezmény összegét, azt az általa fizetett járulékból is érvényesíteni tudja.

A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegét.

Ki jogosult a családi járulékkedvezményre?

A személyi jövedelemadóról szóló, fentiek szerint ismertetett családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesítő - biztosított házastársa.

A családi járulékkedvezményt a fenti személyek döntésük szerint együtt is, de csak egyszeresen érvényesíthetik. A családi járulékkedvezmény együttes igénybevételének feltétele az érintett magánszemélyek - adóbevallásban, munkáltatói adó megállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntésüket.

Mennyi a családi járulékkedvezmény összege?

A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető, az Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti családi kedvezmény összegéből

-    a biztosított által vagy

-    az Szja tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy

-    a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által együttesen ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka, de legfeljebb a járulékok együttes összege.

A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.


Forrás: www.apeh.hu

Közösségi hozzászólások:
© 2004-2021 Családi Háló Közhasznú Alapítvány - minden jog fenntartva.
Ügynökségi értékesítési  képviselet: Adaptive Media
A szerkesztő ajánlja