A CsaládiNet szakértői CsaládiNet Szolgáltatás Közvetítő Kalkulátorok Hírlevél feliratkozás
SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Szövés

Czibor Erzsébet [cikkei] - 2016-11-08
Szeretnélek megismertetni benneteket egy hazánkban tudtommal nem ismert fejlesztő eszközzel. Nagyfokú kreativitást igényel gyerektől, óvónőtől egyaránt. Az alábbi cikkben ismertetem az eszköz leírását és használatát. Remélem felkelti érdeklődéseteket.
Szövés

Az alábbiakban egy olyan technikát (szövés) és eszközt (szövőszög) szeretnék bemutatni, melyhez hasonlót, még pályakezdő koromban egy orvos szülő (gyógypedagógus) Németországból hozott, ahol túlmozgékony és egyéb gondokkal küzdő iskoláskorú gyermekeknél alkalmazták nagy sikerrel. Ő mondta, hogy szívesen készíttet nekem egy prototípust, melyet az évek folyamán az igényeknek és az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve továbbfejlesztettem.  A szövés azóta is minden nagycsoportban kedvelt időtöltés.

A magyar népi kultúrában a szövésnek helye van, mint régi mesterség felelevenítése, annak megismertetése a gyakorlatban is, és értékeink megbecsülése.

A néphagyományőrzés a régi mesterségek ápolásával (népi kultúra) értékmegőrző feladat. A tevékenység közbeni verselés, mesélés (mondókák, közmondások, rigmusok, találós kérdések, névcsúfolók) kapcsolatot jelentenek a magyar irodalommal. Általában ez a vizuális tevékenységek motivációja is az eszközök előkészítésén túl.

Másik elengedhetetlen része a kapcsolatrendszereknek (komplexitás) az ének, énekes játékok, népdalok, zenehallgatás, mondókák, népi hangszerek hangjai.

A környezettel való kapcsolat a néphagyomány őrzésénél – régi mesterségeknél – a népszokások ismerete, jeles napok, hazánk szeretete.

A foglalkozásokon elsősorban az iskolára való felkészítéshez elengedhetetlenül szükséges finommotorika fejlesztése a cél. A csukló, az ujjak mozgása a szövéssel, fonással, fűzéssel, sodrással biológiailag is igen sokrétű, és az írás előkészítéshez jobban megfelelő, mint a rajzolás, mintázás.

A szövés a következő területek fejlesztését szolgálja:

  • Testséma fejlesztés: az adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzet gyakorlása (szövőszög az asztalon, széttett lábak a felvetőfonalnak).
  • Tapintásos észlelés fejlesztése: a fonal vastagsága, a szegen levő lyukak észlelése.
  • Matematikai képességek fejlesztése (fonal hossza, átmérője, szegek száma, alapvető téri irányok megismerése: tárgyak egymáshoz való viszonya szögek, korongok észlelése).
  • Tárgyak megnevezése: különféle eszközök (szövőszög), cselekvések megnevezése (fűzni, szőni).
  • Térbeli viszonyok: irányok a szövésnél (előre, hátra), helyzet (kívül, belül, elöl, hátul).
  • Verbális fejlesztés: formák, méretek (a fonal hossza, számossága, sorrendisége – 8 db), tárgyak megnevezése (különféle eszközök – szövőszög), cselekvések (fűzni, szőni), térbeli viszonyok (irányok – a szövésnél előre, hátra, helyzet (kívül, belül, elől, hátul).
  • Létrehozásra való képesség fejlesztése.

A szövés menetének leírása:

Az év folyamán többször tartottam ilyen jellegű vizuális foglalkozást, kézimunka délelőtt címmel. Mivel a gyermekek szinte ezt folyamatosan végezték, az eszközök rendelkezésre álltak. A szövőszög elővétele már motiváló hatású.

1. A felvetőfonal felvágása (kb. 50 cm) egyenlő hosszúságú darabokra.

2. A szegek lyukaiba befűzése.

3. A fonallal szövés technikája.

4. Színek használata, fonalak összekötése.

5. Folyamatos haladás.

6. Helyes eszközfogás készségének kialakítása, fejlesztése, igényességük fejlesztése.

7. A szőnyeg elkészültével a fonal elvágása, és felnőtt segítségével a szőnyeg rojtozása.

Megjegyzés: Így leírva talán nem képzelhetők el ezek az eszközök (szülők készítették), de nagyon egyszerűek és megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak. Eddig még minden nagycsoportban megtanulták használatukat és igen nagy örömmel végezték ezt a tevékenységet.

Különösen fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szövéssel a hiperaktív fiúk igen eredményesen leköthetők. A „gyors” eredmény, a kézmozgás fürgesége, a manipulatív képességek leképzik a testi mobilitást.

A szövés technikája nem öncélú. Évvége felé különlegesen szép fonalak vásárlásával így készítünk anyák napi ajándékot, pl.: terítőt, szőnyeget.

Semmi nem készül céltalanul és a sikerélmény viszi előre a gyerekeket is.


A „Keressük a Legkreatívabb óvónőt” pályázatra beérkezett cikk.

 

(A hozzászólások megjelenítéséhez jelentkezz be Facebookra!)
A szerkesztő ajánlja