SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Kézírásunkban a személyiségünk 29. rész - Konfliktuskezelési típusok

Makra Ildikó Judit [cikkei] - 2011-10-12
Minden mozdulatunk a személyiségünkre jellemző akciók-reakciók sorozata. A mozgását figyelve következtethetünk egy vizsgált személy tulajdonságaira, így az írómozgásból is elemezhető létrehozójának egyénisége. Az írás és a rajz ezért mozdulataink síkban rögzült lenyomatainak tekinthetők.
Kézírásunkban a személyiségünk 29. rész - Konfliktuskezelési típusok

A személyiség… felöleli az emberi jellem minden összetevőjét: az intellektust, a temperamentumot, a készségeket, erkölcsét és minden olyan attitűdöt, amely benne élete során kiépült.”

Minden ember, egyszeri megismételhetetlen remekmű, mégis bizonyos azonosságokat mutat egyes helyzetekben, szerepekben illetve a személyiséget felépítő részek által rendszerezhető, feltárható. Az analízis lényege, hogy a személyek változatos és egyedi tulajdonságaiból, viselkedésmódjaiból, reakcióiból a nagy számok törvénye által átlagolhatóak az általános emberi megnyilvánulások. Az átlagtól való eltérések mutatják meg az egyedre jellemző tulajdonságokat, és mivel az átlagember nem létezik, ezért minden személyiség különböző mintázatokat mutat a maga emberi mivoltában.

Minden mozdulatunk, válaszreakciónk - a társadalmi, tárgyi és sík térben -, személyiségünkre jellemző akciók-reakciók sorozata. Az írás és a rajz, ezért mozdulataink síkban rögzült lenyomatainak tekintendők. Mivel a mozgás milyenségéből visszakövetkeztethetünk a létrehozó személy tulajdonságaira, így írómozgásból szintén elemezhető létrehozójának egyénisége.


Konfliktuskezelési típusok

Konfliktus-kereső magatartás esetén, az egyén keresi a nyílt összeütközést, ezzel vezeti le felesleges energiáit. Élvezi a kihívásokat, mert kezdeményező, de szereti mindenáron érvényesíteni az akaratát. Nem érdekli a külvilág véleménye, megy előre, ahogy ő szeretné. Önbizalma erős, nem ismer középutat, számára a kompromisszum egyenlő a megalázkodással vagy a gyengeséggel. Sikerorientált és kritikus, nem szeret alkalmazkodni.

Írásképében a kiemelkedő kezdőbetűvel induló sorai egyenesek vagy emelkednek. Nagy sor- és szóközzel találkozhatunk ebben az írástömbben. Nagyméretű betűi állók vagy balra dőlők. Jellemzőek a nagy szárak, kilendülő végvonalak, hegyes szóvégek, gyors, erős magas t áthúzások, nagy nyomás, szöges kötés, szöges hurkok. A sok hegy és szög az írásban mutatja az akaszkodó, kötekedő természetet.

grafominta76

Konfliktustűrő személy az, aki nem keresi, de nem is fél felvállalni az adódó problémás helyzeteket. Békés, határozott egyéniség, aki alkalomadtán képes megvédeni érdekeit. Ingerküszöbe magas, nem akad ki apróságoktól, jól alkalmazkodik emberekhez és helyzetekhez.   

Írása közepesen gyors, kis/közepes méretű, közepes vagy kis sortávolságokkal. A szövegtömb jobbra kisebb margót mutat, közel van a lapszélhez. Az írás lazán szabályos, hasonlóan képzett betűkkel, kis variabilitással, közepes nyomóerővel, gördülékenyen írott. Betűkapcsolásai kötöttek, laza boltívekkel, füzérekkel vagy fonalasan kapcsolódnak egymáshoz. Kettős betűi összekapcsolódnak, az áthúzások középmagasan metszik a betűk törzsét.

grafominta77

Konfliktuskerülő barátunk nem szeret szembenézni a nehézségekkel, inkább kikerüli az ilyen helyzeteket. Engedékeny, elnéző, befolyásolható. Többnyire alárendeli magát mások érdekeinek, akkor sem áll ki magáért, ha kellene. Sokszor kisebbrendűségi érzésekkel küzd. Remek közösségi ember, de kihasználható.

Szabálytalan kis-közepes betűs írása, hullámos sorokkal, közepesen kötötten vagy szaggatottan halad. Szó- és sortávolságai kicsik, ováljai szűkek, sovány tojásformájúak. A betűk kötése lágyan füzéres vagy fonalas, esetleg kettős ívelésű, ami a hajlékony gondolkodást, a rugalmas alkalmazkodást, diplomáciai érzéket, negatív esetben a gerinctelen megalkuvást is jelezheti. Az egész írás csupa mozgás, „szaladós”, gyors, jobbra dőlő, gyenge nyomású. Nem küzd a lappal sem, gyorsan átsiklik a nehézségek felett. Az amúgy is hullámzó sorok fel- vagy lefele irányulnak. A sorok alsó és felső szárai kerülik egymást, nem érintik egymást, nem akadnak össze.

grafominta78

(Az írásminták csak illusztrációk, az egyéni eltérések miatt, nem tartalmazzák a leírt jellemzők mindegyikét.)

Kézírásunkban a személyiségünk 1. rész - A sebesség
Kézírásunkban a személyiségünk 2. rész - Gondolkodásunk rugalmassága
Kézírásunkban a személyiségünk 3. rész - Alkotás, kreativitás, fantázia
Kézírásunkban a személyiségünk 4. rész - Érdeklődés, objektivitás
Kézírásunkban a személyiségünk 5. rész - Figyelem és kritika
Kézírásunkban a személyiségünk 6. rész - Érzelmeink erőssége és az agresszió
Kézírásunkban a személyiségünk 7. rész - Temperamentum és gátlások
Kézírásunkban a személyiségünk 8. rész - Érzelmi megnyilvánulási formák
Kézírásunkban a személyiségünk 9. rész - Élménykészség mértéke
Kézírásunkban a személyiségünk 10. rész - Az akarat megjelenése írásunkban
Kézírásunkban a személyiségünk 11. rész - Önbizalom, önértékelés
Kézírásunkban a személyiségünk 12. rész - Önkontroll, önirányítás
Kézírásunkban a személyiségünk 13. rész - Önismeret, „én”-ünkkel való kapcsolatunk
Kézírásunkban a személyiségünk 14. rész - Én-ideál és önelfogadás
Kézírásunkban a személyiségünk 15. rész - Ellenállóképesség
Kézírásunkban a személyiségünk 16. rész - Motivációink
Kézírásunkban a személyiségünk 17. rész - Teljesítménymotiváció
Kézírásunkban a személyiségünk 18. rész - Anyagi javadalmazás
Kézírásunkban a személyiségünk 19. rész - Szórakozás, megfelelő munkakörnyezet
Kézírásunkban a személyiségünk 20. rész - Közösségi kapcsolatok igénye
Kézírásunkban a személyiségünk 21. rész - Mozgásigény
Kézírásunkban a személyiségünk 22. rész - Munka/Feladatvégzés
Kézírásunkban a személyiségünk 23. rész - Szervezőkészség
Kézírásunkban a személyiségünk 24. rész - A munkavégzés hatékonysága
Kézírásunkban a személyiségünk 25. rész - Döntőképesség a feladatokban
Kézírásunkban a személyiségünk 26. rész - Hagyománytisztelet és újítóképesség
Kézírásunkban a személyiségünk 27. rész - Szociabilitás, társas kapcsolatok
Kézírásunkban a személyiségünk 28. rész - Beilleszkedési céljaink és a dominancia
Kézírásunkban a személyiségünk 30. rész - Beilleszkedésünk formái 1.
Kézírásunkban a személyiségünk 30. rész - Beilleszkedésünk formái 2.
Kézírásunkban a személyiségünk 30. rész - Beilleszkedésünk formái 3.
Kézírásunkban a személyiségünk 31. rész - Önállóság I.
Kézírásunkban a személyiségünk 32. rész - Önállóság II.
Kézírásunkban a személyiségünk 33. rész - Alkalmazkodás és diplomatikusság

Fotó: cocoparisienne: handwriting / pixabay

Makra Ildikó Judit


Makra Ildikó Judit
Írásjavító grafo-pedagógus

Rajzelemzés és íráselemzés

Elérhetőségeim:
Telefon: 06-70/529-89-12 (18 h.-tól - 21 h.-ig)
E-mail: grafobazis@gmail.com
Honlap: http://www.grafomotoros.hu
             http://www.iraszavar.hu
(A hozzászólások megjelenítéséhez jelentkezz be Facebookra!)
A szerkesztő ajánlja