SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Kézírásunkban a személyiségünk 28. rész - Beilleszkedési céljaink és a dominancia

Makra Ildikó Judit [cikkei] - 2011-09-28
Minden mozdulatunk a személyiségünkre jellemző akciók-reakciók sorozata. A mozgását figyelve következtethetünk egy vizsgált személy tulajdonságaira, így az írómozgásból is elemezhető létrehozójának egyénisége. Az írás és a rajz ezért mozdulataink síkban rögzült lenyomatainak tekinthetők.
Kézírásunkban a személyiségünk 28. rész - Beilleszkedési céljaink és a dominancia

A személyiség… felöleli az emberi jellem minden összetevőjét: az intellektust, a temperamentumot, a készségeket, erkölcsét és minden olyan attitűdöt, amely benne élete során kiépült.”

Minden ember, egyszeri megismételhetetlen remekmű, mégis bizonyos azonosságokat mutat egyes helyzetekben, szerepekben illetve a személyiséget felépítő részek által rendszerezhető, feltárható. Az analízis lényege, hogy a személyek változatos és egyedi tulajdonságaiból, viselkedésmódjaiból, reakcióiból a nagy számok törvénye által átlagolhatóak az általános emberi megnyilvánulások. Az átlagtól való eltérések mutatják meg az egyedre jellemző tulajdonságokat, és mivel az átlagember nem létezik, ezért minden személyiség különböző mintázatokat mutat a maga emberi mivoltában.

Minden mozdulatunk, válaszreakciónk - a társadalmi, tárgyi és sík térben,- személyiségünkre jellemző akciók-reakciók sorozata. Az írás és a rajz, ezért mozdulataink síkban rögzült lenyomatainak tekintendők. Mivel a mozgás milyenségéből visszakövetkeztethetünk a létrehozó személy tulajdonságaira, így írómozgásból szintén elemezhető létrehozójának egyénisége.


Beilleszkedési céljaink és a dominancia

Közösségi igényünk mögött az egyéni indítékok húzódnak meg. A beilleszkedés célja természetesen közösségenként is változhat. A tiszta típus igen ritka. ideális esetben az írások nagy részében mindhárom jellemző arányosan kell, hogy előforduljon.

Önérdekű, egoista beilleszkedésnél a személy indítéka az érdekérvényesítés, akár mások kárára. Ilyenkor az egyén, a közösséget saját céljai megvalósítására használja. Írásképe többnyire mesterkélt, díszített, nagy terebélyes kezdőbetűk, páros betűk első tagja magasabb, az  „m-n” betűk első vonala nagyobb, nagyméretű betűk, erős t áthúzás, egyenes sorok, szabályos írás, nyomás erős, balra dőlő, a betűk kötése árkádos szöges vegyesen. 

grafominta72

Egocentrikus személy a világot saját központba állításával szemléli. Önmagát tekinti mércének a jó és rossz tulajdonságok megítélésében. Szempontváltásra, képtelen, nehezen vagy egyáltalán nem tudja a másik helyébe képzelni magát, így az empátia nem erőssége. Írásában az egyenletes ovális betűk (a-o) méretei közepesek vagy nagyok. Az írás dőlése álló vagy balra hajló. A betűk egymáshoz kapcsolása árkádos, szöges vagy fonatos. A betűk formáltak, arányosak, nem kapkodja el a megformálásukat az írójuk. A kapcsolások következetesek, azonos módon kötöttek. Jellemzőek  a nagy sor és szóközök, a középső írásrész nagyobb, kidolgozottabb.

grafominta73

Önzetlen, áldozatkész személy az önfeladásig képes másokat segíteni. A saját kárára sincs tekintettel, érdekérvényesítésre nem képes, mert annyira átérzi a más baját, hogy a sajátját nem veszi észre. Az altruista típus írása kisbetűs, erősen jobbra dőlő, hullámos vonalú kötéssel, fonalasan, lazán halad előre. Az „m-n” betűk laposak vagy széthúzódnak. Gyenge nyomással szabálytalanul képzettek, gyenge a „t”- áthúzás is, mint az akaratérvényesítése. Kisebb a páros betűk első vonala,  tehát alárendelődik a partnernek, élet- vagy munkatársnak. Kisméretű kezdőbetűkkel, egyszerűsített írással gyorsan ír és él.

grafominta74

A mások feletti ellenőrzés igénye esetén domináns személyről beszélünk. Ez a személyiségtípus alá-fölérendeltségi viszonyokban gondolkodik, az egyenrangú kapcsolatokban nehezen tud eligazodni. Nagy benne a szereplési vágy. Írásában nagy vagy díszes kezdőbetűk jelennek meg. Áthúzásai (t-A) magasak, erősek.

Dinamikus személy, ezt írása is tükrözi. A betűk közepesen kötöttek, állók vagy kissé jobbra dőlők. Kötésmódja füzéres-fonalas, nem siet, mert tudja, mit akar, nem sürgős semmi, képes megélni az élet perceit, óráit. Képes magát átadni a pillanatnak, az élménynek. Így közepes gyorsasággal és nyomáserővel hozza létre a nagy-közepes méretű betűkkel rótt enyhén emelkedő sorokat.

grafominta75

(Az írásminták csak illusztrációk, az egyéni eltérések miatt, nem tartalmazzák a leírt jellemzők mindegyikét.)

Kézírásunkban a személyiségünk 1. rész - A sebesség
Kézírásunkban a személyiségünk 2. rész - Gondolkodásunk rugalmassága
Kézírásunkban a személyiségünk 3. rész - Alkotás, kreativitás, fantázia
Kézírásunkban a személyiségünk 4. rész - Érdeklődés, objektivitás
Kézírásunkban a személyiségünk 5. rész - Figyelem és kritika
Kézírásunkban a személyiségünk 6. rész - Érzelmeink erőssége és az agresszió
Kézírásunkban a személyiségünk 7. rész - Temperamentum és gátlások
Kézírásunkban a személyiségünk 8. rész - Érzelmi megnyilvánulási formák
Kézírásunkban a személyiségünk 9. rész - Élménykészség mértéke
Kézírásunkban a személyiségünk 10. rész - Az akarat megjelenése írásunkban
Kézírásunkban a személyiségünk 11. rész - Önbizalom, önértékelés
Kézírásunkban a személyiségünk 12. rész - Önkontroll, önirányítás
Kézírásunkban a személyiségünk 13. rész - Önismeret, „én”-ünkkel való kapcsolatunk
Kézírásunkban a személyiségünk 14. rész - Én-ideál és önelfogadás
Kézírásunkban a személyiségünk 15. rész - Ellenállóképesség
Kézírásunkban a személyiségünk 16. rész - Motivációink
Kézírásunkban a személyiségünk 17. rész - Teljesítménymotiváció
Kézírásunkban a személyiségünk 18. rész - Anyagi javadalmazás
Kézírásunkban a személyiségünk 19. rész - Szórakozás, megfelelő munkakörnyezet
Kézírásunkban a személyiségünk 20. rész - Közösségi kapcsolatok igénye
Kézírásunkban a személyiségünk 21. rész - Mozgásigény
Kézírásunkban a személyiségünk 22. rész - Munka/Feladatvégzés
Kézírásunkban a személyiségünk 23. rész - Szervezőkészség
Kézírásunkban a személyiségünk 24. rész - A munkavégzés hatékonysága
Kézírásunkban a személyiségünk 25. rész - Döntőképesség a feladatokban
Kézírásunkban a személyiségünk 26. rész - Hagyománytisztelet és újítóképesség
Kézírásunkban a személyiségünk 27. rész - Szociabilitás, társas kapcsolatok
Kézírásunkban a személyiségünk 29. rész - Konfliktuskezelési típusok
Kézírásunkban a személyiségünk 30. rész - Beilleszkedésünk formái 1.
Kézírásunkban a személyiségünk 30. rész - Beilleszkedésünk formái 2.
Kézírásunkban a személyiségünk 30. rész - Beilleszkedésünk formái 3.
Kézírásunkban a személyiségünk 31. rész - Önállóság I.
Kézírásunkban a személyiségünk 32. rész - Önállóság II.
Kézírásunkban a személyiségünk 33. rész - Alkalmazkodás és diplomatikusság

Fotó: cocoparisienne: handwriting / pixabay

Makra Ildikó Judit


Makra Ildikó Judit
Írásjavító grafo-pedagógus

Rajzelemzés és íráselemzés

Elérhetőségeim:
Telefon: 06-70/529-89-12 (18 h.-tól - 21 h.-ig)
E-mail: grafobazis@gmail.com
Honlap: http://www.grafomotoros.hu
             http://www.iraszavar.hu
(A hozzászólások megjelenítéséhez jelentkezz be Facebookra!)
A szerkesztő ajánlja