A CsaládiNet szakértői CsaládiNet Szolgáltatás Közvetítő Kalkulátorok Hírlevél feliratkozás
SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Hallgatói jogviszony alapján járó gyed (diplomás gyed)

Családinet - 2015-01-16
2014. január 1-jétől kiegészült a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóival. Ők a 2013. december 31-ét követően született gyermekük után az úgynevezett "diplomás gyed"-re lehetnek jogosultak.
Hallgatói jogviszony alapján járó gyed (diplomás gyed)

Ki jogosult rá?

Diplomás gyed-re a 2013. december 31-ét követően született gyermek édesanyja jogosult, aki az alábbi feltételnek megfelel:

1. a GYED általános szabályai szerint magára a gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes munkaviszonnyal),

2. a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű, nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Két aktív félév alatt összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszony szükséges.

3. a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,

4. a gyermeket saját háztartásában neveli,

5. magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és

6. a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa is igényelhet diplomás gyed-et, de csak akkor, ha a gyermek 2013. december 31-ét követően született.

A diplomás gyed-re a fentiekben leírt összes feltételnek megfelelő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő meghal, vagy a szülő nő a 2.-6. pontokban foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg, és az anya az általános szabályok szerint sem jogosult gyermekgondozási díjra.

Mennyi ideig jár? 

A gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig. 

Mekkora az összege? 

A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2015-ben: 105.000,-Ft) 70 %-a. 

A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2015-ben: 122.000,-Ft) 70 %-a.

Ha az igénylő rendelkezik előzetes munkaviszonnyal, akkor a diplomás gyed a következőképpen alakulhat: 

  1. a gyermekgondozási díj jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a gyermekgondozási díjat ez alapján kell kiszámítani, ha a biztosítási idő folyamatos. Ha nem, akkor a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. 
     
  2. Ha az igénylőnek nincs 180 naptári napi jövedelme, de ezen időtartam alatt a jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, akkor a gyermekgondozási díjat ez alapján kell kiszámítani.  

A diplomás gyed összege ebben ez esetben sem lehet kevesebb, mint a minimálbér, illetve a garantált bérminimum alapján megállapított összeg, valamint nem lehet több, mint a minimálbér kétszeresének 70 százaléka (havonta).

Hol és hogyan kell igényelni? 

A diplomás gyed igényléséhez szükséges nyomtatványt, innen lehet beszerezni.

A vér szerinti apa, valamint a szülés napján nem biztosított anya a hallgatói jogviszony alapján igényelt kérelmét a lakóhelye szerint illetékes Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervéhez nyújthatja be.

Ha az anya a szülés napján biztosított volt, akkor a diplomás gyed megállapítása iránti kérelmét a foglalkoztatójához kell beadnia.

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
  • a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást a hallgatói jogviszonyról,
  • valamint, ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát.
  • amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.


Kép: freedigitalphotos.net

Közösségi hozzászólások:
© 2004-2021 Családi Háló Közhasznú Alapítvány - minden jog fenntartva.
Ügynökségi értékesítési  képviselet: Adaptive Media
A szerkesztő ajánlja