SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Kézírásunkban a személyiségünk 21. rész - Mozgásigény

Makra Ildikó Judit [cikkei] - 2011-08-10
Minden mozdulatunk a személyiségünkre jellemző akciók-reakciók sorozata. A mozgását figyelve következtethetünk egy vizsgált személy tulajdonságaira, így az írómozgásból is elemezhető létrehozójának egyénisége. Az írás és a rajz ezért mozdulataink síkban rögzült lenyomatainak tekinthetők.
Kézírásunkban a személyiségünk 21. rész - Mozgásigény

A személyiség… felöleli az emberi jellem minden összetevőjét: az intellektust, a temperamentumot, a készségeket, erkölcsét és minden olyan attitűdöt, amely benne élete során kiépült.”

Minden ember, egyszeri megismételhetetlen remekmű, mégis bizonyos azonosságokat mutat egyes helyzetekben, szerepekben illetve a személyiséget felépítő részek által rendszerezhető, feltárható. Az analízis lényege, hogy a személyek változatos és egyedi tulajdonságaiból, viselkedésmódjaiból, reakcióiból a nagy számok törvénye által átlagolhatóak az általános emberi megnyilvánulások. Az átlagtól való eltérések mutatják meg az egyedre jellemző tulajdonságokat, és mivel az átlagember nem létezik, ezért minden személyiség különböző mintázatokat mutat a maga emberi mivoltában.

Minden mozdulatunk, válaszreakciónk - a társadalmi, tárgyi és sík térben,- személyiségünkre jellemző akciók-reakciók sorozata. Az írás és a rajz, ezért mozdulataink síkban rögzült lenyomatainak tekintendők. Mivel a mozgás milyenségéből visszakövetkeztethetünk a létrehozó személy tulajdonságaira, így írómozgásból szintén elemezhető létrehozójának egyénisége.

Mozgásigény

Azokra a személyekre jellemző szükséglet, akik a külvilág által inspirált gondolataikat igen gyorsan reagálják le tettekben. Személyes tempójuk és vitalitásuk átlagon felüli. Fontos számukra, hogy olyan munkaterületet találjanak, ahol nagy fizikai és szellemi mozgásterük és gyors megvalósítási lehetőségük adódik. Mozgásuk gyorsasága írásukra is vonatkozik. Lendületesen haladnak előre a papír síkján, éppúgy, mint életük terein. Jobbra dőlve, érdeklődve, előrehajolva futnak előre a sorok. A formák, tradíciók, nem annyira fontosak, mint a pillanat, az aktivitás és a közvetlenség. Most, azonnal, gyorsan, a pillanat fontosságát nehogy elveszítve szabálytalan, rendkívül variáció-gazdag betűképzésekkel, középerős nyomással teszi a dolgát. Jön-megy, érdeklődő, és tevékeny. Nem annyira ér rá elmélyedni egyes dolgokban, de sokirányú érdeklődéssel mindenhez hozzá tud szólni. Bár átszalad hozzád, megkérdezi mi van veled, mégsem ér rá megvárni a választ mert már vár rá egy másik dolog és másik érzelem. 

grafominta58

Elmélyülés igénye

Azokra a személyekre jellemző, akik egy-egy témában szeretnek alaposan elmélyülni. Jellemző rájuk, hogy állandó érdeklődésük azonos irányultságú, érdeklődési körük jól meghatározott. /pl. kutatók, tudósok, érzékeny grafikusok/. Térkihasználásuk a lapon maximális. Apró betűkkel közepes sebességgel teleírt lapok. Remek beosztó képességet mutat, minden percet képesek kihasználni, munkával, gondolataikkal betölteni. Éles vonalú, álló írás, pontosan kitett ékezetek a figyelem, a folyamatosság igényét takarja. Kötetlen írás, műszaki érzéket, precizitást, az apróságok szeretetét, minden lépés átgondolását láttatja, ugyanakkor a lépéstávolságot az emberi kapcsolatokban. A formákra nagyon is adó ember írása is formakövető, vagyis olvasható betűképzésekkel találkozunk. Az apró betűs írás a munkának, feladatnak való alárendelődést is mutatja, a feladat nagyságához képest mért/érzett alázatot, elköteleződést.

grafominta59

(Az írásminták csak illusztrációk, az egyéni eltérések miatt, nem tartalmazzák a leírt jellemzők mindegyikét.)

Kézírásunkban a személyiségünk 1. rész - A sebesség
Kézírásunkban a személyiségünk 2. rész - Gondolkodásunk rugalmassága
Kézírásunkban a személyiségünk 3. rész - Alkotás, kreativitás, fantázia
Kézírásunkban a személyiségünk 4. rész - Érdeklődés, objektivitás
Kézírásunkban a személyiségünk 5. rész - Figyelem és kritika
Kézírásunkban a személyiségünk 6. rész - Érzelmeink erőssége és az agresszió
Kézírásunkban a személyiségünk 7. rész - Temperamentum és gátlások
Kézírásunkban a személyiségünk 8. rész - Érzelmi megnyilvánulási formák
Kézírásunkban a személyiségünk 9. rész - Élménykészség mértéke
Kézírásunkban a személyiségünk 10. rész - Az akarat megjelenése írásunkban
Kézírásunkban a személyiségünk 11. rész - Önbizalom, önértékelés
Kézírásunkban a személyiségünk 12. rész - Önkontroll, önirányítás
Kézírásunkban a személyiségünk 13. rész - Önismeret, „én”-ünkkel való kapcsolatunk
Kézírásunkban a személyiségünk 14. rész - Én-ideál és önelfogadás
Kézírásunkban a személyiségünk 15. rész - Ellenállóképesség
Kézírásunkban a személyiségünk 16. rész - Motivációink
Kézírásunkban a személyiségünk 17. rész - Teljesítménymotiváció
Kézírásunkban a személyiségünk 18. rész - Anyagi javadalmazás

Kézírásunkban a személyiségünk 19. rész - Szórakozás, megfelelő munkakörnyezet
Kézírásunkban a személyiségünk 20. rész - Közösségi kapcsolatok igénye
Kézírásunkban a személyiségünk 22. rész - Munka/Feladatvégzés
Kézírásunkban a személyiségünk 23. rész - Szervezőkészség
Kézírásunkban a személyiségünk 24. rész - A munkavégzés hatékonysága
Kézírásunkban a személyiségünk 25. rész - Döntőképesség a feladatokban
Kézírásunkban a személyiségünk 26. rész - Hagyománytisztelet és újítóképesség
Kézírásunkban a személyiségünk 27. rész - Szociabilitás, társas kapcsolatok
Kézírásunkban a személyiségünk 28. rész - Beilleszkedési céljaink és a dominancia
Kézírásunkban a személyiségünk 29. rész - Konfliktuskezelési típusok
Kézírásunkban a személyiségünk 30. rész - Beilleszkedésünk formái 1.
Kézírásunkban a személyiségünk 30. rész - Beilleszkedésünk formái 2.
Kézírásunkban a személyiségünk 30. rész - Beilleszkedésünk formái 3.
Kézírásunkban a személyiségünk 31. rész - Önállóság I.
Kézírásunkban a személyiségünk 32. rész - Önállóság II.
Kézírásunkban a személyiségünk 33. rész - Alkalmazkodás és diplomatikusság

Fotó: cocoparisienne: handwriting / pixabay

Makra Ildikó Judit


Makra Ildikó Judit
Írásjavító grafo-pedagógus

Rajzelemzés és íráselemzés

Elérhetőségeim:
Telefon: 06-70/529-89-12 (18 h.-tól - 21 h.-ig)
E-mail: grafobazis@gmail.com
Honlap: http://www.grafomotoros.hu
             http://www.iraszavar.hu
(A hozzászólások megjelenítéséhez jelentkezz be Facebookra!)
A szerkesztő ajánlja