A CsaládiNet szakértői CsaládiNet Szolgáltatás Közvetítő Kalkulátorok Hírlevél feliratkozás
SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

A fokozatosság és a kis lépések elve a tanítási-tanulási folyamatokban

- 2017-11-14
"A boldogság nem más, mint egy arra érdemes eszmény vagy cél lépésről lépésre történő megvalósítása."
Earl Nightingale
A fokozatosság és a kis lépések elve a tanítási-tanulási folyamatokban

Az élet szépségét az adja, hogy mi emberek különbözőek vagyunk, de képesek arra, hogy különbözőségeinket felderítsük, és egymással közöljük.  Eltérőek vagyunk az ismeretek elsajátításának minőségében, mennyiségében és feldolgozásának sebességében is. A nehézségekkel küzdő gyerekeket ebből kifolyólag nem nevezném gyenge képességűeknek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdőknek, csak úgy egyszerűbben lelassult gyermekeknek mondanám őket.

Nagyon fontosnak tartom a tanulás megszervezése során, hogy az új ismereteket megfelelő ütemezéssel vezessük be, követve a tananyag részeinek belső logikáját. Haladjunk a könnyebbtől a nehezebb, az egyszerűtől az összetettebb felé, ezzel is segítve az új helyzetekhez való könnyebb alkalmazkodást, a változások fogadását.

Az új ismeret elsajátítását egy lépcsőn való haladáshoz hasonlítanám. Vannak, akik kettesével szedik a lépcsőt, vannak, akiknek minden fokot meg kell mászni, s ha egy kiesik, akkor megszakad, zavart szenved a tanulási folyamat.

A tanulók kognitív képességeinek (a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás) érettségi szintje is különböző. Fejlesztésük mellett nagy hangsúlyt fektetek a tanultak elmélyítésére, vissza-visszatérő gyakorlására, újabb ismerettel való bővítésére.

A következő példákon keresztül szeretném ezt bemutatni.


Hangösszevonás első osztályban:

Sok gyermeknek gondot okoz a hangösszevonás, ami az olvasás alapja. Ezt a következő feladatsorral segítettem. (A kidolgozott feladatokat az ábrajeles füzetükbe írtam. Két füzetnyi anyag jött össze, egy oldal megoldása kb. 10 percet vett igénybe.)

Az ismert módon, a hívóképek kezdő hangjának leválasztásával, majd összeolvasásával végeztük a feladatot folyamatosan, minden óra elején (fokozatosan 2-3-4-5 betűs, majd hosszabb szavakkal).

A magánhangzók megismerése után újra visszatértünk a három betűs szavak összeolvasásához, magánhangzókkal való lejegyzéséhez.

A mássalhangzók megtanulását követően megint a füzet elején dolgoztunk, két betűs szavakkal, melyeket most már le is tudtak írni, piros színessel jelölve a magánhangzókat, zöld színessel a mássalhangzókat. A hosszabb szavakat szótagolva jelöltem, a gyerekeknek viszont egybe kellett leírni azokat, továbbra is színessel tettek különbséget a magánhangzók és a mássalhangzók között. Folyamatosan rajzzal bizonyították a megértést.

Félévre eljutottunk a 2-3 mondatos szövegig.

Ezután kezdtem el rögzíteni a szószerkezetek helyesírását, szintén hasonló módon.

A feladatsor alkalmas az auditív és vizuális emlékezet, analizáló, szintetizáló képesség, kreativitás fejlesztésére, az ábrajelek színezése a finommozgás pontosítására, nyelvtani és helyesírási szabályok rögzítésére. Segíti az önálló tanulást, az ismeretek rögzítését, megszilárdítását is.


Szövegalkotási képesség fejlesztése 4. osztályban:

A szülők túlhajszoltsága, a túlzott televíziózás, a beszélgetések, a meseolvasások elmaradása nem ösztönzi a gyermekeket arra, hogy használják a nyelvet. Ebből az életvitelből adódóan szókincsük szegényes lesz, szóbeli kifejezőkészségük elmaradást mutat, nehezen fejezik ki magukat. Szinte mindenkinél elengedhetetlen a fejlesztés.

Feladat: Rövid szöveg alkotása, elmondása szóban.

1. Négy mondatból álló szöveg mondatainak sorba rendezése.

Rendezd sorba a történet mondatait!

 • Elfoglaltuk a helyünket a nézőtéren.
 • Megváltottuk a jegyeket.
 • Sorba kellett állni a jegypénztárnál.
 • Sötét lett, és elkezdődött a film.

Megoldás:

 • Sorba kellett állni a jegypénztárnál.
 • Megváltottuk a jegyeket.
 • Elfoglaltuk a helyünket a nézőtéren.
 • Sötét lett, és elkezdődött a film.

2.  Kibővített történet mondatainak sorba rendezése.

Kibővítettem a történetet! Tedd a mondatokat helyes sorrendbe!

Moziban

 • A barátnőmmel elhatároztuk, hogy csütörtökön moziba megyünk.
 • Elővételben váltottuk meg a jegyeket, így nem kellett sorba állni a jegypénztárnál. A büfében vásároltunk rágcsát, körtés üdítőt és sütőtökös rétest, mert az a kedvencem. Örömmel foglaltuk el a helyünket a nézőtéren. Hamarosan sötét lett, és elkezdődött a film. A vígjáték nagyon érdekes volt, csak úgy dőltünk a kacagástól. Gyorsan elrepült ez a másfél óra.
 • Nagyon jól éreztük magunkat, ezért úgy döntöttünk, hogy máskor is eljövünk.

3. Szöveg újbóli elolvasása, elmesélése.


Kerület, terület fogalma, számolások:

Van olyan tanuló, aki még 6. osztályban is nehezen érti meg mit értünk kerületen, területen, s azt hogyan is kellene kiszámolni adott adatokból. A következő módon vezettem rá erre.

Kerület fogalma, számítások (négyzet)

1. Síkidomok közül a négyzet kiválogatása.

2. Fogalmak szétválogatása (téglalap, négyzet).

3. Négyzetrácsos lapon lévő rajzon kerület színezése, négyzetek számolása.

4. Egyszerű feladatok generálása rajzzal (3 oldal=15 feladat).

5. Gyakorlás az interneten.


Kerület fogalma, számítások (téglalap)

 1. Síkidomok közül a téglalap kiválogatása.
 2. Fogalmak szétválogatása.
 3. Négyzetrácsos lapon lévő rajzon kerület színezése, négyzetek számolása.
 4. Egyszerű feladatok generálása rajzzal (3 oldal=15 feladat).
 5. Gyakorlás az interneten.

Kerület fogalma, számítások (téglalap, négyzet vegyes feladatok)

 1. Síkidomok közül a téglalap, négyzet kiválogatása.
 2. Fogalmak szétválogatása.
 3. Egyszerű feladatok generálása rajzzal (3 oldal=15 feladat).
 4. Gyakorlás az interneten.

Terület fogalma, számítások (négyzet)

 1. Síkidomok közül a négyzet kiválogatása.
 2. Fogalmak szétválogatása.
 3. Négyzetrácsos lapon lévő rajzon terület színezése, négyzetek számolása.
 4. Egyszerű feladatok generálása rajzzal (3 oldal=15 feladat).
 5. Gyakorlás az interneten.

Terület fogalma, számítások (téglalap)

 1. Síkidomok közül a téglalap kiválogatása.
 2. Fogalmak szétválogatása.
 3. Négyzetrácsos lapon lévő rajzon terület színezése, négyzetek számolása.
 4. Egyszerű feladatok generálása rajzzal (3 oldal=15 feladat).
 5. Gyakorlás az interneten.

Terület fogalma, számítások (téglalap, négyzet vegyes feladatok)

 1. Síkidomok közül a téglalap, négyzet kiválogatása.
 2. Fogalmak szétválogatása.
 3. Egyszerű feladatok generálása rajzzal (3 oldal=15 feladat).
 4. Gyakorlás az interneten

Ezekkel a feladatokkal eredményesen zárkóztattam fel a tanulásban elmaradó, lassabban haladó gyermekeket.

A „Keressük a legkreatívabb magyar gyermeknevelő szakembereket!” pályázatra beérkezett cikk.

Közösségi hozzászólások:
© 2004-2021 Családi Háló Közhasznú Alapítvány - minden jog fenntartva.
Ügynökségi értékesítési képviselet: Adaptive Media
A szerkesztő ajánlja