A CsaládiNet szakértői CsaládiNet Szolgáltatás Közvetítő Kalkulátorok Hírlevél feliratkozás
SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Minden, amit tudnunk kell a Terhességi-gyermekágyi segélyről - Változás 2012-től!

Klimáné Kerekes Ildikó - 2012-02-17
2012. január 1-től már az apa is igényelheti a terhességi-gyermekágyi segélyt, bizonyos esetekben!
Minden, amit tudnunk kell a Terhességi-gyermekágyi segélyről - Változás 2012-től!

Ki jogosult rá?

Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

 • a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

Mi számít bele a két éven belüli 365 napba?

A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,
 • közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
 •  a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.   

Mikortól és meddig lehet igényelni?

 • A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A terhességi-gyermekágyi segély legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a Munka Törvénykönyvében a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor. Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.

Terhességi gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára

 • annak a nőnek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,
 • annak a gyámnak is jár, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,
 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által - az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint - igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától,
 • annak a férfinak is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által - az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint - igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
 • annak a férfinak is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától,
 • annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel napjától.

Kivéve ha:

 • Nem jár terhességi-gyermekágyi segély a biztosítottnak,
 • a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,
 • ha bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja.
 • Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár terhességi-gyermekágyi segély.

Terhességi gyermekágyi segély mértéke:

A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70%-a.

Hol kell igényelni?
Munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló kismamának az igényt a munkáltatónál/foglalkoztatónál kell bejelenteni.

Akkor is ez az eljárás, ha a munkáltatónál nem működik társadalombiztosítási kifizetőhely, mert hivatalosan az ő dolga továbbítani az igényt a székhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz. Ha a továbbítást nem bízzuk rá, akkor sem lehet a munkáltatót kihagyni, mert biztosítástól és jövedelemtől függő ellátásról van szó, úgyhogy a biztosításra és jövedelemre vonatkozó adatokat ún. foglalkoztatói igazoláson közölnie kell, ez alapján fogják megállapítani a tgyást.

Egyéni és társas vállalkozók esetében a székhely szerinti Egészségbiztosítási Pénztár az illetékes.

A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak elérhetőségei: www.oep.hu

Mi kell az igényléshez?

 • a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata - azért az eredeti, mert kidekorálják a hátulját, rávezetik az igénylés tényét, úgyhogy másolat nem jó
 • kórházi igazolás 10-es, szülést jelölő kóddal, ezt automatikusan adják a zárójelentés mellé. Otthon szülőknek ez értelemszerűen nem kell, de jelezni kell, hogy ezért nincs.
 • szülést megelőző időponttól igényelt tgyásnál terhesállományba vételről szóló igazolás vagy eredeti kiskönyv és nyilatkozat a szülési szabadság megkezdésének időpontjáról
 • tgyás-igénylőlap: www.oep.hu
 • nyilatkozat a tgyás megállapításához - ez egy formanyomtatvány, ami arról szól, hogy sem az igénylő, sem a háztartásból más nem igényel erre a gyermekre vagy más gyermek után más ellátást: www.oep.hu
 • nem kifizetőhelyen történő igényléskor a munkáltató által kitöltött foglalkoztatói igazolás letöltése: www.oep.hu
 • foglalkoztatói igazoláshoz tgyás pótlap: www.oep.hu
 • csecsemő örökbefogadása esetén az örökbefogadásról szóló gyámhivatali határozat, vagy a gyámhivatal igazolása arról, hogy a biztosított a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette
 • "Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához" - ez egy tömbből kitépett, kézzel írt, jövedelmet havi bontásban tartalmazó igazolás, csak akkor kell, ha az igénylés és az előző év január 1. között más munkáltatónál is dolgozott az igénylő*
 • "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" - köznapi nevén TB kiskönyv, csak akkor kell, ha a tgyás kezdete előtti 2 évben több helyen dolgozott az igénylő*

*Lehet, hogy belépéskor oda lett adva a munkáltatónak és nála van.

Szülés előtti időponttól indított és akkor meg is igényelt tgyásnál a születési anyakönyvi kivonatot, a kórházi igazolást és a nyilatkozatot szülés után be kell nyújtani, különben leáll a folyósítás.

Forrás: 1997. évi LXXXIII. Tv.

Közösségi hozzászólások:
© 2004-2021 Családi Háló Közhasznú Alapítvány - minden jog fenntartva.
Ügynökségi értékesítési képviselet: Adaptive Media
A szerkesztő ajánlja