A CsaládiNet szakértői CsaládiNet Szolgáltatás Közvetítő Kalkulátorok Hírlevél feliratkozás
SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Kötelező beiskolázás 6 éves korban - hasznos tudnivalók

Takács-Skoda Edit - 2020-12-11
Látod a gyermekeden, hogy nehezen tud hosszabb ideig koncentrálni a feladatokra, és türelmesen, kitartóan összpontosítani? Logopédiai fejlesztésre szorul? Esetleg túl kicsi, sovány, betegeskedő? Vagy úgy érzed, hogy szorongó, nehezen oldódó alkat, rosszul tűri a kudarcokat?
Ha 2021. augusztus 31. előtt betölti a 6. életévét, mégis iskolába kell mennie a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tavalyi módosítása értelmében. Egy lehetőségetek van, a kötelező beiskolázás alóli felmentés kérelmezése. Mit, meddig és hogyan kell tenned? Összefoglaltuk Neked az alábbiakban.
Kötelező beiskolázás 6 éves korban - hasznos tudnivalók

Kötelező beiskolázás 6 éves korban – hasznos tudnivalók

Látod a gyermekeden, hogy nehezen tud hosszabb ideig koncentrálni a feladatokra, és türelmesen, kitartóan összpontosítani? Logopédiai fejlesztésre szorul? Esetleg túl kicsi, sovány, betegeskedő? Vagy úgy érzed, hogy szorongó, nehezen oldódó alkat, rosszul tűri a kudarcokat?

Ha 2021. augusztus 31. előtt betölti a 6. életévét, mégis iskolába kell mennie a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tavalyi módosítása értelmében. Egy lehetőségetek van, a kötelező beiskolázás alóli felmentés kérelmezése. Mit, meddig és hogyan kell tenned? Összefoglaltuk Neked az alábbiakban.

A törvénymódosításról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (2) bekezdése szerint „ a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.”

Változás a korábbi eljáráshoz képest

A törvénymódosítás előtt az óvoda és szülő közösen dönthetett arról, hogy a gyermek maradhasson még egy évet az óvodában. Ha a szülő nem értett egyet az óvoda véleményével, abban az esetben a pedagógiai szakszolgálathoz fordulhatott szakvéleményért, mely segíthette a döntését. Ez a gyakorlat abból a szempontból volt nagyon előnyös, hogy azok a személyek voltak döntési helyzetben, akik a legjobban ismerték a gyermeket, az igényeit és képességeit, és akik a legtöbb időt töltötték vele. A szülők és az óvodapedagógusok. Ezzel szemben a jelenlegi eljárás szerint csupán a beküldött dokumentumok alapján hozzák meg a döntést a gyermekeket személyesen nem ismerő hivatalnokok.

„A gyermek és a társadalom érdekét is egyaránt az szolgálja, ha a gyermek iskolaéretten kezdi az iskolát. A gyerekek között nagy fejlődésbeli különbségek mutatkoznak, nem mindenki ugyanabban az életkorban válik iskolaéretté. Az idő előtt, éretlenül iskolapadba erőltetett gyermekeket sorozatos kudarcok érik, ezek alacsony önbecsüléshez vezetnek, ami tönkreteszi az iskolás éveket és nagyban rontja a gyermek életben való boldogulásának esélyeit is. A nem iskolaérett gyerekek akadályozhatják a többi gyermek haladását is az iskolában.”[1]

Mikor és hol kell benyújtanod a halasztás iránti kérelmet?

2021. január 1-15. között kell benyújtanod a felmentés iránti kérelmedet az Oktatási Hivatalhoz. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy kitöltöd a hivatal weboldalán található űrlapot, majd ehhez csatolod a további benyújtandó dokumentumokat, és ezeket együttesen postai úton (tértivevényes küldeményként!) vagy az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan elküldöd.

Milyen dokumentumokat csatolj?

A törvény nem nevez meg kötelezően benyújtandó dokumentumokat, ezek nem feltételei a kérvény beadásának, mindenesetre érdemes minél több olyan szakvéleményt beszerezned, amely a gyermeket további egy évig történő óvodában maradását alátámasztja. A teljesség igénye nélkül például:

  • szakorvosi vagy háziorvosi szakvélemény
  • a pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye, ha korábban már kaptatok ilyet
  • az óvodapedagógus szakvéleménye
  • logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta szakvéleménye
  • Pszichológiai szakvélemény
  • Védőnői szakvélemény
  • Magánúton végeztetett iskolaérettségi vizsgálat eredménye

Az eljárás menete

Az Oktatási Hivatal a benyújtott kérelmeket azok beérkezése után 8 napon belül elfogadja vagy elutasítja, ha pl. a kérelemben formai problémák merültek fel (nibncs aláírás stb.) vagy gyengéknek találják a halasztási indokokat. Ez utóbbi az idei év tapasztalatai alapján szerencsére ritkán fordult elő.

A hivatal számára bizonytalan esetekben inkább további szakszolgálati vizsgálatot rendelnek el. Ez a vizsgálat nagyjából két-három órát vesz igénybe, ahol a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat munkatársai a gyermek iskolai alkalmasságát vizsgálják.

(Felmerülhet benned kérdésként, miért számít erősebb érvnek az Oktatási Hivatal számára egy – a gyerek számára ismeretlenek által ismeretlen környezetben – pár órás felmérés eredménye, mint a leginkább kompetens szülői vagy óvodapedagógusi vélemény, de legalább tapasztalataim szerint a szakszolgálat munkatársai nagyon pozitívnak és segítőkésznek bizonyulnak. Bár a vírushelyzetre való tekintettel még az is kérdéses, hogyan fogják tudni lefolytatni a tetemes mennyiségű iskolaérettségi vizsgálatot.)

A szakszolgálati vélemény figyelembe vétele után az Oktatási Hivatal hozza meg a végső döntést a kérelem beérkezése utáni 60 napon belül.

Az Oktatási Hivatal döntése kötelező érvényű, tehát ha helyt adott a kérelmeteknek, akkor utólag már nem gondolhatod meg magad abban az esetben sem, ha időközben a gyermeked nagyon sokat fejlődik,és mégis szeretnétek beíratni az iskolába. Ha a hivatal elutasítja a beadványt, a bírósághoz lehet fellebbezni. A keresetet az Oktatási Hivatalon keresztül kell benyújtani. Sajnos a bírósági eljárás sok esetben nem záródik le az iskolai beiratkozások idejéig, ráadásul ha helyt is adnak a szülő beadványának, a bíróság nem változtathatja meg az Oktatási Hivatal döntését, csupán új eljárást rendelhet el, tehát a kötelező beiskolázás alóli felmentésre irányuló kérelmet ismételen be kell adni az Oktatási Hivatalhoz.

Nem kell kérvényt benyújtanod, ha:

A köznevelési törvény úgy rendelkezik, hogy ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Tehát ha már korábban kaptatok ilyen tartalmú szakvéleményt, például SNI/BTMN okán, akkor nincs további teendőtök, csupán az óvoda felé kell leadnotok ezt a dokumentumot.

Ritkábban előforduló igény, de arra is lehetőség van, hogy ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

[1] Kötelező 6 éves beiskolázás: kérdések és válaszok - szuloihang.

Fotó: a bigstockphoto.com-on

(A hozzászólások megjelenítéséhez jelentkezz be Facebookra!)
© 2004-2021 Családi Háló Közhasznú Alapítvány - minden jog fenntartva.
Ügynökségi értékesítési  képviselet: Adaptive Media
A szerkesztő ajánlja