SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

"Addig vagyok boldog, míg Ő van velem" - 15 gyönyörű vers anyák napjára

Tóth Nikolett [cikkei] - 2021-04-26
Ő az, aki mindent tud rólunk. Aki látta első tétova lépéseinket, aki virrasztott az ágyunk mellett éjjel, és aki minden rezdülésünket ismeri, aki félszavakból is megért. Aki úgy szeret, és úgy ölel át, mint senki más. Legyünk akárhány évesek, édesanyánk mindig feltétel nélkül szeret minket és örökké aggódni fog értünk. Ebben a különösen nehéz helyzetben talán egy kicsit más lesz az idei anyák napja. Sajnos sokan már nem ölelhetik meg egymást. Sokan pedig még nem. Egy biztos: erőt kell merítenünk a családi szeretetből. Május első vasárnapján ünnepeljük az Anyák Napját.
"Addig vagyok boldog, míg Ő van velem" - 15 gyönyörű vers anyák napjára

1. Takács Irén: Az édesanya

Ha beteg vagy, fáradt,
És ha gyötör a bánat,
Betakar, vigasztal,
Megveti az ágyad.
Szeresd ezért nagyon
Az édesanyádat!

Sokszor bizony rossz vagy,
Talán nem is láttad
Mikor a két szemén
Könnyek vontak fátylat.
Tiszteld ezért nagyon
Az édesanyádat!

Ő mindig gondol rád,
Megvarrja a ruhád,
Egész nap dolgozik,
Késő estig fárad.
Tiszteld, szeresd ezért
Az édesanyádat!

Gondolj mindig arra,
Hogy a legdrágábbat
Addig kell szeretni,
Míg melletted állhat.
Tiszteld, szeresd ezért
Az édesanyádat!


Jonathan Borba fotója a Pexels oldaláról

2. Csorba Piroska: Mesélj rólam

Mesélj anya,
milyen voltam,
amikor még kicsi voltam?
Az öledbe hogyan bújtam,
és tehozzád hogyan szóltam,
amikor nem volt beszédem?
Honnan tudtad mit kívánok?
Megmutattam a kezemmel?

Mesélj rólam,
Hogy szerettél?
Engem is karodba vettél?
Meleg tejeddel etettél,
akárcsak a testvéremet?
Gyönyörködtél akkor bennem,
úgy neveztél: kicsi lelkem?

És amikor
még nem voltam,
a hasadban rugdalóztam,
tudtad-e, hogy milyen leszek,
milyen szépen énekelek?
Sejtetted, hogy kislány (fiú) leszek?

Mesélj anya!
Mesélj rólam.
milyen lettem, amikor már
megszülettem?
Sokat sírtam, vagy nevettem?
Tényleg nem volt egy fogam sem?
Ha én nem én lettem volna,
akkor is szerettél volna?


Adina Voicu képe a Pixabay-en

3. Donászy Magda: Édesanyámnak

Te vagy a nap fenn az égen.

Én kis virág meseréten.

Ha nem lenne nap az égen,

nem nyílna ki a virág.

Virág nélkül de szomorú

lenne ez a nagy világ.


Nandhu Kumar fotója a Pexels oldaláról

4. Nadányi Zoltán: Anyu

Tudok egy varázsszót,

ha én azt kimondom,

egyszerre elmúlik

minden bajom, gondom.

 

Ha kávé keserű,

ha mártás savanyú,

csak egy szót kiáltok,

csak annyit, hogy: anyu!

 

Mindjárt porcukor hull

kávéba, mártásba,

csak egy szóba került,

csak egy kiáltásba.

 

Keserűből édes,

rosszból csuda jó lesz,

sírásból mosolygás,

olyan csuda-szó ez.

 

Anyu, anyu! Anyu! -

hangzik este-reggel,

jaj de sok baj is van

ilyen kis gyerekkel.

 

"Anyu, anyu, anyu!"

most is kiabálom,

most semmi baj nincsen,

mégis meg nem állom.

 

Csak látni akarlak,

Anyu, fényes csillag,

látni, ahogy jössz, jössz,

mindig jössz, ha hívlak.

 

Látni sietséged,

angyal szelídséged,

odabújni hozzád,

megölelni téged.


press 👍 and ⭐ képe a Pixabay-en

5. Köszöntő Anyák napjára (népköltés)

Már megjöttünk ez helyre,
anyánk köszöntésére.
Anyám légy reménységben,
köszöntlek egészségben!

Amennyi a zöld fűszál,
égen ahány csillag jár,
májusban a szép virág,
annyi áldás szálljon rád!


​​​​​​​Gustavo Fring fotója a Pexels oldaláról

6. Donászy Magda: Ajándék

Színes ceruzával
rajzoltam egy képet,
anyák napján reggel,
Édesanyám néked.

Lerajzoltam én egy
aranyos madarat,
aranyos madárra
aranyos tollakat.

Elkészült a madár,
nem mozdul a szárnya…
Pedig hogyha tudna,
a válladra szállna.

Eldalolná csöndben
tenéked egy dalban,
amit anyák napján
mondani akartam.

​​​​​​​
cottonbro fotója a Pexels oldaláról

7. József Attila: Mama

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.


eberhard grossgasteiger képe a Pixabay-en


8. Móra Ferenc: Anyának

Álmomban az éjszaka

aranykertben jártam.

Aranykertben aranyfán

aranyrigót láttam.

Aranyrigó énekét

a szívembe zártam.

Ahány levél lengedez

szél ringatta ágon,

ahány harmatcsepp ragyog

fűszálon, virágon

Édesanyám, fejedre

annyi áldás szálljon.


Елизавета Кардасева képe a Pixabay-en

9. Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

​​​​​​​
Wilhan José Gomes wjgomes képe a Pixabay-en

10. Létay Lajos: Édesanyámnak

Ha csak egy virág volna,

én azt is megkeresném,

ha csak egy csillag gyúlna,

fényét idevezetném.

Ha csak egy madár szólna,

megtanulnék a hangján.

Ami csak szép s jó volna

édesanyámnak adnám.

​​​​​​​
Ginger Palmisano képe a Pixabay-en

11. Létay Lajos: Édesanyám, mit segítsek?

Édesanyám mit segítsek?
Cukrot törjek? Hozzak lisztet?
Megpörköljem tán a kávét?
Elszaladjak hagymaszárért?
Neked száz és száz a dolgod,
míg ebédünk egybehordod;
míg az asztal megteríted,
csak te fáradsz, te s megint te!
Ámde én nem hagylak téged,
tétlen mint is nézhetnélek?
S épp ma van lám neved napja,
hát így üld meg, mosogatva?
Édesanyám, mit segítsek,
hogy ne fáradj, légy mind frissebb?
Megtennék én mindent érted,
minden gondtól kímélnélek.
Hogy vidáman élj sokáig,
s ifjan lásd meg unokáid.


Askar Abayev fotója a Pexels oldaláról

12. Nedeczky György: Szeresd az édesanyádat!

Ő az, aki halkan bölcsőd fölé hajolt,
Ő az aki néked altatódalt dúdolt.

Megmosdat, megfürdet, megfésülget szépen,
Tündér mesét mesél lágy téli estéken.

Amikor beteg vagy ő az, aki ápol,
Két szemében mennyi aggódás, gond lángol.

Ő az, aki mindig imádkozik érted,
Nincs, ó nincs határa nagy szeretetének.

Tele van a lelke érted égő fénnyel,
Ne bántsd őt soha meg engedetlenséggel.

Legyenek selymesek hozzája szavaid,
Törüld le könnyeit, enyhítsd a gondjait.

Simogasd homlokát, ha szomorú, fáradt,
Szeresd, nagyon szeresd az édesanyádat.


Parij Borgohain fotója a Pexels oldaláról

13. Ima az Édesanyáért (ismeretlen szerző)

Édes, jó Istenem, hallgasd meg imám,
Áldd meg az én drága, édes, jó Anyám!
Oly sok jót tett velem, el nem mondhatom,
A nevét imámba belefoglalom.
Addig vagyok boldog, míg Ő van velem,
Éltesd Őt sokáig, Uram, Istenem !


August de Richelieu fotója a Pexels oldaláról

14. Benedek Elek: Az anya

Hiába gyönge, fáradt asszony, vézna,

Belőle nőtt testünk acélos izma.

Hiába félénk, reszkető a lelke,

A pompás lángot belénk Ő lehelte.

Ő is volt láng, kerengő víg madárka,

Ábránd mezőket dallal Ő is járta.

S talán csöndes estén szívedbe dobban,

Hogy arany faja lángolt víg dalokban.

Hiába félénk, reszkető már lelke,

Költőbe, szentbe, hősbe, új emberbe,

A pompás, gazdag lelket Ő lehelte.


Ketut Subiyanto fotója a Pexels oldaláról

15. Weöres Sándor: Áldd meg Isten

Ki az, aki ápol
Születésem óta,
Testemet, lelkemet
A bajtól is óvja?

Ki tanított engem
Isten szent nevére,
S ha baj vagy bánat ér,
Ki ölel szívére?

Könnyes lesz a szemem,
Ha róla beszélek,
Az én édesanyám
Ez az áldott lélek.

És szívemnek nincs szebb
Kívánsága, vágya
Csakhogy őt az Isten
Ezerszer megáldja.


jonas mohamadi fotója a Pexels oldaláról

Indexkép: Wayne Evans fotója a Pexels oldaláról

 

(A hozzászólások megjelenítéséhez jelentkezz be Facebookra!)
A szerkesztő ajánlja