A CsaládiNet szakértői CsaládiNet Szolgáltatás Közvetítő Kalkulátorok Hírlevél feliratkozás
SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Változások a közoktatásban - minden téren egyenlőbb bánásmódot!

Szőke Judit - 2008-08-21
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tanévkezdésre megjelent kiadványa több változásra is felhívja a figyelmet. Ezek közül néhány olyat emelünk ki, mely a szülőket közvetlenül érinti.
Változások a közoktatásban - minden téren egyenlőbb bánásmódot!
Például ezentúl bármely középiskola, amely írásbeli felvételi vizsgát szervez, csak az Oktatási Hivatal központi írásbeli feladatlapját teheti majd a diákok elé. Új szabály az is, hogy a 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolák nem szervezhetnek szóbeli felvételi vizsgát.

Módosult az általános iskolai felvételi körzetekre vonatkozó szabályozás. A közoktatási törvény módosításával bevezetnek egy új, többcélú intézményt, az egységes óvoda-bölcsődét. Ilyen intézmény akkor létesíthető, ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni és a gyermekek száma nem teszi lehetővé, hogy külön-külön óvodai, illetve bölcsődei csoportot hozzanak létre. Egységes óvoda-bölcsőde első ízben a 2009. nevelési évben indítható.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei óvodáztatási támogatásban részesülhetnek, ha a gyermeket még 5 éves kora előtt beíratják óvodába és gondoskodnak arról, hogy rendszeresen járjon oda. A támogatás összege 2009-ben gyermekenként első alkalommal 20 ezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként 10 ezer forint.
A fenntartó szeptember 1-től köteles gondoskodni arról, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves koruktól igénybe tudják venni az óvodai nevelést.

Minden gyerek járjon  óvodába!

A korábbiakkal ellentétben integrációs felkészítés az általános iskola mellett a középiskolák 9. évfolyamán is indítható, felmenő rendszerben.
Megújult az Útravaló Ösztöndíj program is, amelyet őszi beadási határidővel ismét meghirdetnek. Újdonságnak számít a hátrányos helyzetűeket felkaroló programnál, hogy a közoktatási intézmények tanulónként 2 ezer, intézményenként maximum 200 ezer forintos tanévenkénti támogatásban részesülhetnek az adminisztráció lebonyolításáért.
Hangsúlyosabbá válik az Arany János programon belül a szakiskolai feladatok ellátása…
Az Oktatási Hivatal a korábbiaknál komolyabb jogosítványokat kapott az egyenlő bánásmódot sértő iskolai intézkedések orvoslására. Határozatot hozhat az óvodai felvételről, a tanulói, kollégiumi jogviszony létrejöttéről, ha hatósági vizsgálat feltárja, hogy az intézmény a felvételinél megsértette az egyenlő bánásmód elvét. Bizonyos esetekben kijelölheti a kötelező felvételt biztosító óvodát, iskolát.
A törvényben a szülői jogok között új elemként jelenik meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásához nyújtott anyagi támogatás. A támogatásra jogosultság követése érdekében a módosítás rögzíti, hogy a gyermeknek legalább napi hat órát az óvodában kell
tartózkodnia, továbbá meghatározza az óvodavezető ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a szülő és a jegyző részére.

A törvény a szülő kötelezettségei közé helyezte a pedagógiai szakszolgálati ellátás igénybevételét, amennyiben a gyermekkel foglalkozó pedagógusok ezt kezdeményezik. A módosítás az óvodák feladatává teszi a gyermekek értelmi-, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének figyelemmel kísérését.
Közösségi hozzászólások:
© 2004-2021 Családi Háló Közhasznú Alapítvány - minden jog fenntartva.
Ügynökségi értékesítési  képviselet: Adaptive Media
A szerkesztő ajánlja