SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Milyen személyiségjegyeket hordoznak a 2020-as év legnépszerűbb utónevei?

Pintér Dóra [cikkei] - 2021-08-02
Kiugróan sok új keresztnevet szerettek volna anyakönyveztetni a szülők tavaly Magyarországon. Szinte dupla annyi kérelem érkezett a Nyelvtudományi Intézethez 2020-ban, mint az azt megelőző években. Dr. Raátz Judit tudományos főmunkatárs tájékoztatása szerint ennek talán az lehetett az oka, hogy a szülők jobban ráértek a neveken gondolkozni a járvány alatt. Arra a kérdésre, hogy előfordult-e, hogy valaki a koronavírus-járványhoz köthető új keresztnevet próbált felvetetni a jegyzékbe, Dr. Raátz Judit azt felelte, hogy szerencsére náluk csak egy ilyen névkérelem volt. Egy szülőpár a Pandémia nevet szerette volna a kislányának bejegyeztetni. Természetesen a nevet nem javasolták anyakönyvezésre...
Milyen személyiségjegyeket hordoznak a 2020-as év legnépszerűbb utónevei?

A legnépszerűbb nevek jelentése

Lássuk a legnépszerűbb kislány neveket és a rájuk leginkább jellemző tulajdonságokat!


1. HANNA (1511 gyermek)

Héber eredetű név, a Johanna rövidülése és az Anna eredeti héber alakja.

Jelentése: kegyelem.

A Hanna név kifinomult és könnyed személyiség kialakulását segíti, ám a fizikai erőnlétet egy kissé visszafogja. Ők azok, akik mindenben a jó minőségre törekszenek, de a késlekedés nagy ellenségük. Önbizalomhiányuk miatt sokszor neki sem fognak céljaik megvalósításának, mert tartanak a kudarctól és attól, hogy a befektetett munka hiábavalónak bizonyul. Előszeretettel kihasználhatják engedékenységüket. Természetükből fakadóan azokat a kapcsolatokat vonzzák, akik a megértésüket és a tanácsaikat keresik.


2. ANNA (1199 gyermek)

Héber eredetű név.

Jelentése: Isten kegyelme, kellem, kecsesség, báj.

Az Anna név éles eszű személyiség kialakulását támogatja, aki fogékony a különféle művészeti ágakra, ötletes, ugyanakkor érzékeny. Szociális beállítottságú, kedves és türelmes másokkal. Mások társasága annyira fontos nekik, hogy az is előfordul, hogy szavaiknak túl nagy jelentőséget tulajdonítanak. Döntéshozatalkor főként az érzelmeik győzedelmeskednek a józan ésszel szemben. Rendkívül érzékenyen reagálnak mások szeretetére és bátorítására, így előfordul, hogy többször válnak rövid szerelmi történetek szenvedő alanyává.


3. ZOÉ (1017 gyermek)

Görög eredetű név.

Jelentése: élet.

A Zoé név barátságos, kedves személyiség kialakulását segíti, aki könnyen kerülhet akár mások befolyása alá is. Könnyen ismerkedik, barátkozik és alkalmazkodik, ám ha nyomást gyakorolnak rá, megkeményedik és hajthatatlanná válik. A környezetében élők tudják, hogy jobb, ha nem szólnak bele abba, hogy mit miért tesz. Ritkán változtat azon, amit eltervez.


4. LÉNA (927 gyermek)

A görög eredetű Heléna és Magdaléna utótagjának állandósulása. A Heléna görög szó, egyes értelmezések szerint a heliosz, azaz görögül a “nap” szóból származik. Névként a jelentése a fényességes, sugárzó kifejezéssel írható le, így ez igaz a Léna névre is. A Magdaléna héber eredetű szó és jelentése: a Magdala városából származó nő, ami ma már a torony, bástya átvitt értelmű jelentést kapta. A Léna név mindkettő név rövidítéseként felfogható, önálló jelentése nincs.

A Lénák harmonikus, kiegyensúlyozott emberek, akik kerülik a konfliktusforrásokat.


5. LUCA (899 gyermek)

A Lúcia név régi magyar formája.

Jelentése: virradatkor, hajnalhasadáskor született.

A Luca név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki rendkívüli munkaerő, kedveli a megszokott elfoglaltságokat, ezek során ugyanis könnyen és jól végezheti el a dolgát és végére is járhat annak. Szeret a maga tempójában haladni, mindenféle nyomás és sürgetés nélkül, lépésről lépésre haladva. Ha túl sok a változás körülötte vagy váratlan tényező üti fel a fejét a munkájában, akkor ingerültté és szétszórttá válhat.


6. EMMA (851 gyermek)

Germán eredetű név.

Jelentése: a Hermion néptörzshöz tartozó, nagyság.

Az Emma név olthatatlan érdeklődést és nyughatatanságot adhat viselőjének, aki ezáltal újabb és újabb kalandokban találhatja magát. Természetesen igényli a szabadságot, amit alkotó ötleteinek megvalósítására is használ. Ez a szabadságvágy olykor feszültséghez is vezethet kapcsolataiban.


7. ZSÓFIA (735 gyermek)

Görög eredetű név, a Szophia névből ered.

Jelentése: bölcsesség.

A Zsófia név viselője éles eszű, gyors, találékony gondolkodású személyiség lehet, aki az élet misztériumának tényszerű megértésére törekszik. Szereti véghezvinni, amibe belekezdett anélkül, hogy közben mások zavarnák. Kedveli maga körül a rendet és az életében is minden tekintetben erre törekszik. Komolyan veszi az életet, rendkívül érzékeny személyiség, ami miatt sokszor mély fájdalmat él meg.


8. BOGLÁRKA (703 gyermek)
A magyar eredetű név a boglár szóból származik, mely egyfajta fémveretes, ékköves, gyöngyös ékszer és egy virág neve is.

A Boglárka név egy gyakorlatias, leginkább rendszerekben gondolkodó személyiség kialakulását támogatja, aki élvezi a teljesség élményét, miközben figyelmesen dolgozik egy-egy feladaton. Mindenről és mindenkiről gondoskodik, többek közt ennek is köszönhető, hogy tárgyai igen sokáig kitűnő állapotnak örvendenek. Kiadásaira igondosan figyel, nem költ semmire, amit haszontalannak tart. Kitűnő esze van a matematikához. Türelme és minden apró részletre kiterjedő figyelme alkalmassá teszi arra, hogy akár könyvelői feladatokat lásson el.


9. LILI (681 gyermek)

Az angol Lilian, Caroline, Elisabeth becézéséből (Lilly) való átvétel.

Jelentése: legény, fiú, liliom.

A Lili név támogatja a jó zenei hallás és az üzleti érzék kialakulását, valamint a mások és a maga jólétéért való felelősségtudat létrejöttét. Mindezen készségek melegszívűvé, megértővé és figyelmessé teszik viselőjét. Mindig segít a bajbajutottakon, ugyanakkor az is előfordulhat, hogy túlságosan belevonja magát a magánéletük intim szférájába, még akkor is, ha csupán segíteni szeretne. Személyiségének gyengesége, hogy mások érzelmei túl erősen befolyásolják és sokszor aggódik olyan események miatt is, amikre egyáltalán nincs befolyása.


10. MIRA (666 gyermek)

A név eredete latin, a Mirabella becézőjének önállósulása.

Jelentése: csodálatos.

A Míra név egy rendkívül erős akaratú, energikus, becsvágyó és független személyiség kialakítását segíti. Gyakorlati kérdésekben alkotó, találékony, leleményes. Mindig kész új feladatokat elvállalni, sokszor azonban nehézséget jelent számára az adott feladat befejezése; hol a megváltozott körülmények, hol pedig az időközben megváltozó érdeklődése miatt.


Jöjjenek a legnépszerűbb fiúnevek!


1. BENCE (1457 gyermek)

Latin eredetű, a Vincentinus név magyar Bencenc alakjából.

Jelentése: győző.

A Bence név egy gyakorlatias személyiség kialakulását támogatja. Ötletei eredetiek és találékonyak. Kedveli a társasági életet. Fontos számára a külső megjelenés és a jó benyomás keltése másokban. Kissé visszásnak tűnik, hogy sokszor fordulnak hozzá bizalommal a bajban, amiikben ő nagyszerű tanácsokkal szolgál, ám saját maga nem a tanácsainak megfelelően él. Mások által túlságosan is könnyen befolyásolható.


2. MÁTÉ (1315 gyermek)

Héber eredetű, a Mattitjahu névből, a Biblia szerint Jézus tanítványa, a hagyomány szerint ő az első evangélium szerzője.

Jelentése: Isten ajándéka.

A Máté név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki igyekszik az emberiség javára válni. Érdekli a körülötte élők jólléte. Felelősségteljes és nagyvonalú, de sokszor szétszórt. Az olyan munka, ami folyamatos odafigyelést és rendszerességet igényel, alkalmatlan a számára. Ezért olyan pozícióban érdemes elhelyezkednie, ahol sok emberrel kerül kapcsolatba és szüksége van az alkotókészségére, önállóságára és találékonyságára. Mások könnyed bizalommal fordulnak hozzá, mert érzékelik, hogy szívesen segít és nem süllyed bele a gondokba, hanem mindig igyekszik az élet napos oldalát látni.


3. DOMINIK (1302 gyermek)
Latin eredetű, a Dominicus névből származik.

Jelentése: Istenhez tartozó, Istennek szentelt, vasárnap született.

A Dominik név viselője álmodozó személyiséget sejtet. A béke és a harmónia iránti vágya annyira erős, hogy inkább kihátrál azokból a helyzetekből, amikben feszültséget érez. Érzékeny és tudatos, de érzékenységét mások elől elrejti. Távolságtartó. Nem szereti, ha mások beleszólnak a dolgaiba, ezért barátokat is viszonylag nehezen talál. Ameddig nem érzi magát teljes biztonságban, senkinek nem nyílik meg. A másokon való segítés utáni vágya és nagyvonalúsága sokszor olyan embereket is vonz, akik csak ki akarják használni.


4. LEVENTE (1275 gyermek)
Magyar eredetű, az Árpád-korban már használt keresztnév, a lesz igéből származik.

Jelentése: levő, létező.

A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakítását segítheti, aki számára rendkívül fontos az otthon melege. Türelmes és megértő szülő válik belőle. Olyan területen érdemes kibontakoznia, ahol kamatoztathatja kiváló diplomáciai érzékét és azt a képességét, melynek köszönhetően gyorsan megtalálja másokkal a hangot. Rendkívüli üzleti érzékkel rendelkezik, ugyanakkor az értékesítés különböző területein végzendő munkára egyáltalán nem alkalmas, mert egyéniségéből hiányzik az a fajta agresszivitás, ami jó eladóvá tehet egy embert. Jól teljesíthet egy olyan munkakörben, ahol emberekkel foglalkozhat.


5. NOEL (1108 gyermek)

A Noel francia eredetű férfinév és a latin dies natalis kifejezésből ered.

Jelentése: születésnap, az Úr születésnapja, karácsony.

Eredetileg a karácsonykor született fiúgyerekeknek adták ezt a nevet.


6. DÁNIEL (1051 gyermek)
Héber eredetű, a Biblia igazságosságáról és bölcsességéről nevezetes alakja.

Jelentése: Bírám az Isten, Isten ítél.

A Dániel név olyan egyéniség kialakulását segíti, aki törődik szerettei jólétével és igyekszik másokon segíteni. Minden vágya, hogy az emberiség javára legyen. Felelősségteljes és nagyvonalú, de néha előfordul, hogy rendezetlen és szétszórt. Teljesen alkalmatlan azoknál a munkáknál, ahol az egyik fő szempont az összeszedettség. Olyan munkát válasszon, ahol használhatja alkotókészségét és ahol emberekkel kerülhet kapcsolatba. Kellemes természete miatt sokan kedvelik, mivel érzékelik, hogy segíteni akar a rászorulóknak. Jó tulajdonsága, hogy a problémákat a megoldás oldaláról közelíti meg.


7. ZALÁN (1051 gyermek)

Török-magyar eredetű, Anonymus írásában már előforduló személynév.

Jelentése: dobó, ütő.

Makacs, rugalmatlan és rendkívül nehezen alkalmazkodó, ám nagyon szereti a kihívásokat, melyekért képes küzdeni. A környezetére kivetett akaratát minden esetben beteljesíti.


8. MARCELL (1036 gyermek)

Latin eredetű név.

Jelentése: Mars istenhez tartozó, neki szentelt.

A Marcell név magabiztos és független személyiség kialakulását segíti. Éles eszű, képességei pedig lehetővé teszik, hogy könnyedén kövessen bármilyen logikus gondolatmenetet. Szereti a kihívásokat, gyakran úttörő elképzelésekkel áll elő. Szüksége van a függetlenségre. Nem szereti, ha megzavarják. Ugyanakkor ő nem fogja vissza magát mások esetleges megzavarásában.


9. OLIVÉR (1029 gyermek)

Latin eredetű, az Oliverius névből, mely az olivarius szóból származó keresztnév.

Jelentése: olajfa ültető.

Jó szíve és adakozó természete miatt gyakran kerül anyagi válságba, ugyanakkor képes másokért áldozatokat hozni.


10. ÁDÁM (1022 gyermek)
Sumer-héber eredetű név.

Jelentése: ember, atyám.

Az Ádám név olyan személyiség kialakulását segíti, aki kedveli a társadalmi életet. Egy-egy közösségen belül képes megteremteni és fönntartani a harmóniát és az egyetértést. Kijelentései ugyanakkor sokszor kinyilatkoztatásnak tűnnek mások számára és szándékát előszeretettel félreérthetik. Az értékesítés területén sikeres lehet, mert érdeklik más emberek és rendkívül barátságos. Természetéből adódóan sok függetlenségre van szüksége.

Olvasd el ezt is: Óriás utónév gyűjtemény: lágy hangzású, különleges, cuki, virágos lánynevek, a legnépszerűbb lánynevek, választható lány nevek

Indexkép: Depositphotos.com

Kérjük, támogasd munkánkat!

Ha szeretsz minket olvasni, ha csaltunk már mosolyt az arcodra, ha segített már neked valamelyik szakértõnk, vagy ha egyszerûen Te is fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, támogasd munkánkat!

Banki átutalással:
Magnet Bank 16200106-11697987
Kedvezményezett: Családi Háló Közhasznú Alapítvány
Közlemény: Média támogatás

Vagy bankkártyás fizetés Simplepay-el az alábbi gombra kattintva:

 

(A hozzászólások megjelenítéséhez jelentkezz be Facebookra!)
A szerkesztő ajánlja